Privacy Policy

Cine prelucrează datele dvs. cu caracter personal?

Senetic Distribution SRL cu sediul în Romania, Electromagnetica Business Park Calea Rahovei nr. 266-268 corp 60, etaj 3, Axele B1/2-D, Stalpii 11-12 camera 10A sector 5,050912 Bucuresti, România (denumită în continuare: 'Senetic'), este un controlor al datelor dvs. cu caracter personal.

Ne puteți contacta prin e-mail: privacy@senetic.com

Cu privire la datele prelucrate în serviciile și aplicațiile Microsoft, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu Declarația de confidențialitate Microsoft.

Scopul și baza legală pentru prelucrarea datelor

Avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru a vă oferi un răspuns satisfăcător și pentru a întocmi un contract. Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

1) Menținerea contactului cu privire la solicitarea dvs., gestionarea plângerilor și solicitărilor, răspunderea la întrebări,

2) Vânzări, executarea ordinelor de achiziție,

3) Stabilirea, executarea și apărarea împotriva acțiunilor,

4) Desfășurarea de activități de marketing.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesitatea de a:

1) lua măsuri cu privire la solicitarea dvs. înainte de a stabili un contract cu dvs. și executarea acestuia,

2) respectarea obligațiilor legale impuse asupra Senetic, în calitate de entitate comercială și plătitot de taxe,

3) urmărirea interesului legitim al Senetic, și anume stabilirea, exercitarea și apărarea împotriva acțiunilor,

4) în cazul activităților de marketing, consimțământul dvs. acordat liber, pe care îl puteți retrage oricând, fără a afecta legalitatea prelucrării pe bază de consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât scopul prelucrării de date rămâne valabil, și anume până când se încheie o perioadă de limitare a plângerilor sau impozitelor sau până la retragerea consimțământului, în funcție de scopul prelucrării.

Destinatarii informațiilor

Doar angajații și asociații autorizați de Senetic vor avea acces la datele dvs. cu caracter personal. În anumite situații, este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie trimise de Senetic altor destinatari, precum furnizorii de servicii și soluții IT. Găsiți aici o listă a furnizorilor cu care lucrăm. Lista va fi actualizată regulat.

Furnizorii noștri se află în principal în țări din Spațiul Economic European (SEE), mai ales în Polonia și Irlanda. Cu toate acesta, unii dintre furnizorii noștri se află în afara SEE. Dat fiind transferul datelor dvs. în afara SEE, am făcut eforturi pentru a ne asigura că furnizorii noștri garantează un nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal. Este posibil ca datele dvs. să fie transferate în țări în legătură cu care Comisia Europeană a emis o decizie despre protecția adecvată a datelor personale. Dacă nu a fost luată o astfel de decizie, adoptăm garanții corespunzătoare pentru a ne asigura că datele dvs. sunt securizate, precum clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană.

Aceste clauze contractuale standard sunt disponibile pe website-ul Comisiei Europene. Mai mult, aveți dreptul de a solicita o copie dacă ne trimiteți o cerere.

Drepturile dvs.

Asigurăm exercitarea drepturilor dvs. indicate mai jos dacă ne contactați pe e-mail: privacy@senetic.com.

Aveți dreptul de a vă accesa datele personale, precum și de a obține o copie a datelor dvs., de a rectifica sau de a vă completa datele. Aveți dreptul de a vă opune la prelucrare, precum și la portabilitatea datelor. Mai mult, puteți să solicitați, în cazurile specificate de lege, ca datele dvs. să fie șterse sau ca prelucrarea acestora să fie restricționată.

Dacă datele dvs. cu caracter personal nu sunt prelucrate conform legii, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere corespunzătoare.

Obțineți ajutor de la specialiștii noștri!

Echipa noastră de experți este la dispoziția dumneavoastră. Vom răspunde la toate întrebările, selectați o ofertă individuală și vă vom ajuta să implementați produsul.

Aveți întrebări? Contactați-ne